Kaset108.com 
                                          

จำหน่ายกล้ายางพารา
ยางตาเขียว, ยางบัดดิ้ง, ยางบัดดิ้ง 1 ฉัตร

• RRIM 3001
• RRIM 2025
• PB 350
• RRIT 251
• RRIT 408 (ยางเฉลิมพระเกียรติ 984)
» สั่งซื้อกล้ายาง
   (ราคากล้ายาง)
» สั่งจองกล้ายาง

 

ข้อแตกต่างระหว่าง
ยางตาเขียวชำถุง กับ ยางบัดดิ้ง

คลิกที่นี่


 

» ข้อมูลสายพันธุ์ยางพารา

 


 

» ยางสายพันธุ์มาเลเซีย

 


» ยางสายพันธุ์ไทย

 

 

» ข่าวสารเกี่ยวกับยางพารา


   สถิติวันนี้ 10 คน
   สถิติเมื่อวาน 69 คน
   สถิติเดือนนี้
   สถิติปีนี้
   สถิติทั้งหมด
  1283 คน
  2341 คน
  144826 คน
  เริ่มเมื่อ 2012-04-17

  กล้ายางพาราที่จำหน่ายกันในปัจจุบัน

  1. ยางตอตาเขียว


       ยางตอตาเขียว คือ ยางที่เพาะเมล็ดในแปลง เลี้ยงในแปลงประมาณ 6-8 เดือน จากนั้นนำตายางพันธุ์ดีมาติด แล้วตัดยอดต้นเดิมออก และถอนออกจากแปลงเพื่อเอาไปชำลงถุงหรือปลูกลงแปลงต่อไป (เป็นตอตาเขียวที่ยังไม่ได้ลงถุง)

  1 รูปยางตอตาเขียว


  2. ยางตาเขียวชำถุง


       ยางตาเขียวชำถุง คือ ยางตอตาเขียวในข้อที่ 1 นำมาเสียบลงถุง แต่ยังไม่แตกฉัตรใบออกมา

  2 รูปยางตาเขียวชำถุง


  3. ยางตาเขียวชำถุง 1 ฉัตร


       ยางตาเขียวชำถุง 1 ฉัตร คือ ยางตอตาเขียวในข้อที่ 1 นำมาเสียบลงถุง เลี้ยงต่อประมาณ 1-2 เดือน จะได้ฉัตรใบ 1 ฉัตร ที่งอกออกจากตาพันธุ์ชั้นดี

  3 รูปยางตาเขียวชำถุง 1 ฉัตร


  4. ยางบัดดิ้ง


       ยางบัดดิ้ง คือ ยางที่เพาะเมล็ดในถุง เลี้ยงในถุงประมาณ 6-8 เดือน แล้วนำพันธุ์ตายางชั้นดีมาติด (ติดตาในถุง) จากนั้นตัดยอดต้นเดิมออก

  4 รูปยางบัดดิ้ง


  5. ยางบัดดิ้ง 1 ฉัตร 


       ยางบัดดิ้ง 1 ฉัตร คือ ยางบัดดิ้งในข้อที่ 4 เมื่อตัดยอดต้นเดิมออก เลี้ยงต่อประมาณ 1-2 เดือน จะได้ฉัตรใบ 1 ฉัตร ที่งอกออกจากตาพันธุ์ชั้นดี

  5 รูปยางบัดดิ้ง 1 ฉัตร


  ข้อแตกต่างระหว่างยางตาเขียวชำถุง 1 ฉัตร กับ ยางบัดดิ้ง 1 ฉัตร

       ข้อแตกต่างของยางทั้ง 2 แบบนี้ คือ ระบบรากฝอย ซึ่งยางทั้ง 2 แบบนี้เป็นยางที่มีฉัตรใบ 1 ฉัตรเหมือนกัน แต่ยางตาเขียวชำถุงก่อนที่จะนำมาเสียบลงถุงต้องตัดแต่งรากฝอยออกให้หมดก่อน ทำให้ต้องเริ่มสร้างรากฝอยใหม่ (ระยะเวลา 2 เดือน รากฝอยก็ยังแตกออกมาไม่มาก) ซึ่งต่างจากยางบัดดิ้งที่เลี้ยงอยู่ในถุงนาน 6-8 เดือน ระบบรากฝอยจึงมีมากกว่าแน่นอน ส่งผลทำให้อัตราการรอดดีกว่า จึงถือว่ายางบัดดิ้ง 1 ฉัตร เป็นยางที่สมบูรณ์ทั้งใบและราก จึงทำให้ต้นทุนการผลิตยางบัดดิ้งสูงกว่ายางตาเขียวชำถุง


  รูปการผลิตกล้ายางบัดดิ้ง


  Copyright (c) 2012 by http://www.kaset108.com