เว็บไซต์ดอท
.tht.in
Package 1
Package 3
Package 5
Domain Name
.tht.in
.tht.in
.tht.in
พื้นที่การจัดเก็บ

200 M

500 M

500 M

ปริมาณรับส่งข้อมูล Data Transfer

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

Email Pop3
5 Account
ระบบตะกร้าอย่างง่าย (ไม่สามารถแบ่งหมวดหมู่)
ระบบตะกร้าสินค้าแบบแบ่งหมวดหมู่ได้ *
ระบบตัดบัตรเครดิต
กระดานข่าวอัตโนมัติ
ระบบติดต่อเราอัตโนมัติ
ระบบถามตอบอัตโนมัติ
ระบบรับสมัครสมาชิก ** เว็บขยายสายงาน
ระบบการแสดงภาพ Gallery
ระบบภาพสไลด์
ราคาต่อปี (ไม่มีรายเดือน)
499
1,200
1,700
สั่งซื้อเว็บที่นี่----->


เว็บไซต์ดอท
.com  .net  .org
Package 2
Package 4
Package 6
Domain Name
.com  .net  .org
.com  .net  .org
.com  .net  .org
พื้นที่การจัดเก็บ

200 M

500 M

500 M

ปริมาณรับส่งข้อมูล Data Transfer

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

Email Pop3
5 Account
ระบบตะกร้าอย่างง่าย (ไม่สามารถแบ่งหมวดหมู่)
ระบบตะกร้าสินค้าแบบแบ่งหมวดหมู่ได้ *
ระบบตัดบัตรเครดิต
กระดานข่าวอัตโนมัติ
ระบบติดต่อเราอัตโนมัติ
ระบบถามตอบอัตโนมัติ
ระบบรับสมัครสมาชิก ** เว็บขยายสายงาน
ระบบการแสดงภาพ Gallery
ระบบภาพสไลด์
ราคาต่อปี (ไม่มีรายเดือน)
999
1,600
2,100
สั่งซื้อเว็บที่นี่----->

รับส่วนลด 300 บาท หากท่านมีโดเมนอยู่แล้ว
699
1,300
1,800
และต้องการใช้พื้นที่อย่างเดียว