Kaset108.com 
                                          

จำหน่ายกล้ายางพารา
ยางตาเขียว, ยางบัดดิ้ง, ยางบัดดิ้ง 1 ฉัตร

• RRIM 3001
• RRIM 2025
• PB 350
• RRIT 251
• RRIT 408 (ยางเฉลิมพระเกียรติ 984)
» สั่งซื้อกล้ายาง
   (ราคากล้ายาง)
» สั่งจองกล้ายาง

 

ข้อแตกต่างระหว่าง
ยางตาเขียวชำถุง กับ ยางบัดดิ้ง

คลิกที่นี่


 

» ข้อมูลสายพันธุ์ยางพารา

 


 

» ยางสายพันธุ์มาเลเซีย

 


» ยางสายพันธุ์ไทย

 

 

» ข่าวสารเกี่ยวกับยางพารา


   สถิติวันนี้ 25 คน
   สถิติเมื่อวาน 69 คน
   สถิติเดือนนี้
   สถิติปีนี้
   สถิติทั้งหมด
  1298 คน
  2356 คน
  144841 คน
  เริ่มเมื่อ 2012-04-17

  PB 350

  สายพันธุ์นี้ถูกพัฒนามาจากสายพันธุ์ 600 เดิม


       PB 350 สายพันธุ์นี้ถูกพัฒนามาจากสายพันธุ์ 600 เดิม ซึ่งโครงสร้างต้นทั้งหมดจะอยู่ในรูปแบบของไม้ซุงลักษณะใบจะคล้ายๆ กับ RRIM 600 แต่ลำต้นจะมีขนาดใหญ่กว่าเมื่ออายุ 4 ปี

  เราสามารถสังเกตถึงความแตกต่างโดยสิ้นเชิง ข้อดีของยางพาราสายพันธุ์ PB 350 นี้คือ

  1. PB 350 แก้ปมด้อยของสายพันธุ์ RRIM 600 ทั้งหมด เช่น ทนต่อการติดเชื้อราที่มาจากทางดินและทางอากาศได้ดีมาก หลายเท่าตัว เช่น เชื้อราไฟทอปเธอร่า เป็นต้น

  2. PB 350 สายพันธุ์นี้ถูกพัฒนาเพื่อให้สามารถอยู่ได้ในสภาพพื้นที่ที่แล้งหรือขาดน้ำได้ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งสายพันธุ์นี้จะมีอัตราอยู่รอดดีกว่าสายพันธุ์ RRIM 600 ถึง 3 เท่า เนื่องจากโครงสร้างลำต้นทั้งหมดจะอยู่ในลักษณะของไม้ซุง ซึ่งภาษาท้องถิ่นมาเลเซียเรียกว่า Klon Balak หรือ โคลนนิ่งไม้ซุงนั่นเอง

  3. PB 350 มีระบบรากแก้วที่ยาวกว่า สายพันธุ์ RRIM 600 ถึง 3 เท่า ทำให้การหล่อเลี้ยงธาตุอาหาร ของท่ออาหารและน้ำ Sylem และ Ploem มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ และระบบรากสามารถเดินหาอาหารได้ลึกและไกลกว่าสายพันธุ์ RRIM 600

  4. PB 350 หน้ายางนิ่ม ไม่หนาและไม่บางจนเกินไป ข้อดี ไม่ทำให้เกิดภาวะหน้ายางตาย หรือหน้ายางแตก

  5. ในสภาวะ ดิน ฟ้า อากาศ ที่เหมาะสม PB 350 นี้ สามารถเปิดหน้ายางได้เพียงแค่ปีที่ 5 เท่านั้น จะเร็วกว่าสายพันธุ์ RRIM 600 ถึง 2 ปี ทำให้เกษตรกรประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น

  6. PB 350 โตไว โตเร็ว ลักษณะโดยกายภาพแล้ว จะให้ขนาดความใหญ่ลำต้น ปีละ 2 นิ้ว หรือ 4 ปี 8 นิ้ว หรือ 50 เซนติเมตรรอบวงนั่นเอง

  7. ช่วงอายุการให้ผลผลิตสามารถให้ผลผลิตได้ถึงปีที่ 40 จากการวิจัยสายพันธุ์ PB 350 จะชะลอให้หรือคงที่ Stable เมื่ออายุต้นอยู่ปีที่ 35 เป็นต้นไป

  8. การให้ผลผลิต จากข้อมูลขององค์กรพัฒนาสายพันธุ์ยางพาราแห่งมาเลเซีย หรือ (Lembaga Getah Malaysia, LGM) สามารถให้ผลผลิตถึง 450 กิโลกรัม/ไร่/ปี (6 เดือน)

  9. การพัฒนาความเข้มข้น (intensity) ของน้ำยาง PB 350 อยู่ที่ 38-40% คำนวณจากเปอร์เซ็นน้ำยางแห้ง ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูงสุด

  10. PB 350 สามารถปลูกได้ในที่เนินเขาความชันไม่เกิน 30 องศา และพื้นที่ราบลุ่ม  ตารางการเปรียบเทียบปริมาณน้ำยางและเนื้อไม้ของยางแต่ละสายพันธุ์
  โดย ศูนย์การวิจัยยางพาราแห่งมาเลเซีย หรือ RISDA

  Copyright (c) 2012 by http://www.kaset108.com