สถิติวันนี้ 2 คน
 สถิติเมื่อวาน 69 คน
 สถิติเดือนนี้
 สถิติปีนี้
 สถิติทั้งหมด
1275 คน
2333 คน
144818 คน
เริ่มเมื่อ 2012-04-17ปัจจุบัน ไทยฟาร์เมอร์โปรดักส์ ซัคเซส เป็นโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

 

        

___________________________________________________________________


สาส์นจากประธานกรรมการบริหาร

 

       ยินดีต้อนรับพี่น้องไทยฟาร์เมอร์ซัสเซสทุกท่านที่เข้ามาร่วมอุดมการณ์เดียวกัน โดยมุ่งหวังในการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรไทยและตอบแทนพระคุณแม่พระธรณีที่ให้เราได้อาศัย เพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรกลับมาสู่การทำเกษตรที่ถูกต้องแบบยั่งยืน ลดตุ้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณผลผลิต และนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดิน ปราศจากการใช้สารพิษ ลดปัญหาสภาวะโลกร้อน ตลอดจนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และคืนระบบนิเวศน์ใหม่ให้กับผืนแผ่นดินไทย     >>อ่านต่อ


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

    

       เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง รับประกันคุณภาพสินค้าพร้อมกับพิธีประกาศอิสรภาพจากปุ๋ยพิษ โดยโครงการปุ๋ยหารสองจัดร่วมระหว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ บริษัท ไทยฟาร์เมอร์ ซัสเซส จำกัด และ ปัจจุบัน "ไทยฟาร์เมอร์โปรดักส์ ซัคเซค" เป็นโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซีย


___________________________________________________________________

  


Copyright (c) 2012 by http://www.kaset108.com

Website Templates by Free CSS Templates